برگزاری همایش ایران و فرانسه در اتاق بازرگانی ایران

عضو محترم اتحادیه

 

باسلام و احترام؛

به پیوست تصویر نامه شماره 17278/43/د مورخ 95/11/10 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بربرگزاری همایش ایران و فرانسه با حضور هیئت تجاری فرانسه و سخنرانی وزیران امور خارجه ایران و فرانسه و رئیس انجمن کارفرمایان فرانسه در روز سه‌شنبه مورخ 95/11/12 در طبقه دهم اتاق مذکور جهت آگاهی و بهره‌وری لازم ارسال می‌گردد.

اتاق ایراناتاق ایران

 با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۱۰