جلسه کمیسیون پارافین مورخ 17-11-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های پارافینی  

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی را که در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

جلسه کمیسیون پارافین مورخ 17-11-95جلسه کمیسیون پارافین مورخ 17-11-95

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۴۱