نظرخواهی در خصوص زمینه های همکاری مشترک ایران و فرانسه

اعضای محترم اتحادیه

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 248137/60 مورخ 95/11/17 مدیرکل محترم دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نظرخواهی در خصوص زمینه های همکاری مشترک ایران و فرانسه جهت آگاهی و هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 

وزارت صنعت معدن و تجارتوزارت صنعت معدن و تجارت

با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶:۴۳