دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 27-11-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز
 
با سلام
احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز چهارشنبه مورخ 95/11/27   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه مورخ 27-11-95دستور جلسه مورخ 27-11-95

 
با احترام،
مهدی اسپندیاری
دبیرکل
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۴۳