دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 01-12-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی
 
با سلام
 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 95/112/01تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۵:۴۸