گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1396 کل کشور

عضو محترم اتحادیه

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 18280/43/د مورخ 23/11/95  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1396 کل کشور جهت آگاهی ارسال می گردد.

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1396 کل کشورگزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1396 کل کشور

 با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

 

 

 

 

 

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۰۳