دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 02-12-95

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   
 
با سلام
 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز دوشنبه مورخ 95/12/02تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
  

دستور جلسه قیر مورخ 02-12-95دستور جلسه قیر مورخ 02-12-95

با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۱ اسفند ۱۳۹۵ ۰۹:۱۹