واحد اسمز معکوس پتروشیمی فجر راه اندازی شد

با راه اندازی واحد اسمز معکوس شرکت پتروشیمی فجر، صرفه جویی مالی و کاهش چشمگیری در مصرف آب خام صورت می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی فجر، با اجرای پروژه اسمز معکوس این شرکت، 1500 میلیارد ریال صرفه جویی و نیاز شرکت های پتروشیمی منطقه با آب خام 28 میلیون مترمکعب کاهش یافت. 
مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر افزود: صرفه اقتصادی اجرای این پروژه در بخش جبران و کاهش نیاز اولیه آب خام به مقدار28 میلیون متر مکعب در سال معادل 250 میلیارد ریال و همچنین در بخش تولید و فروش آب RO به مقدار بیش از 21 میلیون متر مکعب در سال معادل 1240 میلیارد ریال می باشد.
مهندس علیرضا شمیم اعتبار این پروژه را 89 میلیارد ریال و 5 و 3 دهم میلیون یورو اعلام کرد وافزود: در حال حاضر از حجم کل پروژه دو بلوک به ظرفیت 6 میلیون و هشتصد هزار متر مکعب در سال اجرا و با تولید آب RO با کیفیت بسیار مطلوب و کنداکتیویته کمتر از 35 میکروزیمنس در مدار تولید می باشد.
وی در خصوص فرآیند تولید آب RO و آب دورریز حاصل از آن تشریح کرد: فرآیند تصفیه آب روش اسمز معکوس یک روش با مقبولیت بالا در همه صنایع می باشد. در این روش تخلیص آب یعنی جداسازی مواد محلول در آن با استحصال 75 درصد به عنوان آب تصفیه شده و 25 درصد از آب ورودی جهت زدایش املاح و همچنین پیشگیری از رسوب آن بر روی غشاء نیمه تراوا صورت می گیرد.
مهندس شمیم، سادگی و کارکرد اقتصادی پروژه را علت موفقیت تکنولوژی اسمز معکوس دانست و افزود: این روش در مقایسه با سایر روش های نمک زدایی نسبتاً جدید و بهره برداری از آن ارزان قیمت است. با توجه به ظرفیت تولید انواع آب های صنعتی در فجر، ناگزیر میزان 3250 متر مکعب بر ساعت از آب ورودی دورریز می شود که در سال میزان این آب دور ریز بالغ بر 28 میلیون متر مکعب می باشد.
وی در خصوص پیشینه این برنامه گفت: در سال 88 به منظور امکان سنجی بازیافت آب دورریز واحد RO که معادل 27 درصد کل آب خام دریافتی فجر می باشد، پروژه ای با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت تعریف گردید که بعد از انجام مطالعات و ارائه رؤسای مختلف بازیافت توسط پژوهشگاه صنعت نفت و تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار مراحل خرید و نصب شروع شد.
شرکت پتروشیمی فجر به منظور حفظ منابع طبیعی تأمین آب و افزایش بهره وری فرایند تصفیه در حداقل رساندن میزان 25 درصدی دورریز آب ورودی، پروژه بازیافت آب دور ریز را تعریف و طراحی کرده است. در این پروژه 75 درصد از مجموع 3250 متر مکعبپ آب دورریز، آب با کیفیت مشابه RO تولید می گردد که باعث افزایش راندمان کل فرآیند تصفیه خانه فجر تا بالای 94 درصد می گردد و میزان دورریز آب به کمتر از 6 درصد کاهش می یابد.
۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰