شاهدایی: تداوم همکاری با دانشگاه و پژوهشگاه با هدف استفاده حداکثری از توان داخل

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: امضای چهار قرارداد با مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی در راستای اقتصاد مقاومتی و گامی جدی در مسیر برقراری پیوند بین صنعت و دانشگاه است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در حاشیه برگزاری هفتمین همایش تعالی صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ساختن اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری پیشرفته است، بر همین اساس به تازگی چهار قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سه مرکز دانشگاهی شیراز، امیرکبیر، تربیت مدرس و نیز پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران امضاء شد.
شاهدایی افزود: بر پایه قراردادهای منعقد شده و توافقات صورت گرفته، دانشگاه شیراز در قالب ایجاد انستیتوی تحقیقاتی متانول با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همکاری می‎کند.
وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز، انستیتوی تحقیقاتی کاتالیست های پلی‎الفین را در حوزه پتروشیمی ایجاد خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: موضوع قراردادهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران نیز به ترتیب همکاری در قالب ایجاد انستیتوهای تحقیقاتی الفین و پروپیلن خواهد بود.
وی اظهار کرد: توانمندی های دانشگاه و پژوهشگاه در زمینه کسب دانش فنی می تواند زمینه ساز همکاری های مشترک در زنجیره گسترده فعالیت های صنعت پتروشیمی باشد و این مهم ما را به هدف خلق ارزش افزوده و استفاده حداکثری از توان داخل نزدیک تر می کند.
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۳۲