نظام‌نامه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت ابلاغ شد

نظام‌نامه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت ابلاغ شد
وزیر نفت نظامنامه جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت را ابلاغ کرد.

به گزارش شانا، در بخشی از این ابلاغیه که به امضای مهندس بیژن زنگنه رسیده، خطاب به مدیران عامل چهار شرکت اصلی، معاونان وزیر نفت، مدیران کل و رؤسای واحدهای مستقل ستادی آمده است: مشارکت همه شرکت‎های تابعه صنعت نفت و دستاوردهای حاصل از آن (در قالب جوایز چهار شرکت اصلی و جایزه سرآمدی و بهبود مستمری صنعت نفت با راهبری وزارت نفت) به عنوان معیار کلیدی در ارزیابی شایستگی و ارتقای ارکان مدیریتی در صنعت نفت ملاک عمل قرار گیرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف است با همکاری شورای سیاستگذاری جایزه، نسبت به تدوین سازوکارهای لازم برای اجرای آن اقدام کند.

در این ابلاغیه آمده است که امروزه بیشتر کشورهای دنیا با تکیه بر مدل‌های علمی، جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان‌ها و کسب و کارهای در سرآمدی، رشد و ثروت آفرینی است.

برگزاری این جوایز و استفاده از مدل‌های علمی روزآمد دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمان ایجاد می‎کنند تا پیشرفت‌ها و عملکرد خود را در زمینه سرآمدی و بهبود مستمر اندازه گیری کنند.

این جوایز در جمهوری اسلامی ایران در ٢ قالب جایزه در سطح ملی از جمله جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی بهره‎وری و جایزه در سطح وزارتخانه‎ها و سازمان‌های بزرگ از جمله جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، جایزه سرآمدی وزارت دفاع، جایزه سرآمدی سایپا و ... اعطا می‎شود.

بر همین اساس اعطای جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در سال ٩٥ بر اساس تکالیف قانونی و نیز سابقه پیشاهنگی صنعت نفت در رویکردهای نوین و اثربخش سازمانی و مدیریتی، به دستور مقام عالی وزارت و با مسئولیت معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری به عنوان رویکردی برای جاری کردن سرآمدی و بهبود مستمر در سطح وزارت نفت مدنظر قرار گرفت.

در بخشی دیگر از این ابلاغیه آمده است: شورای سیاست گذاری جایزه، مسئولیت همه اقدام‎های روزآمدکردن، نظارت، ارزیابی و کنترل فرآیندهای مدیریتی و اجرایی مرتبط با جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت را برعهده دارد و همه ارکان ستادی و عملیاتی صنعت نفت در همه شرکت‌ها و سطوح با این شورا همکاری خواهند داشت.

در این ابلاغیه که شامل چهار بند و ١٢ ماده می شود، تاکید شده است: گزارش‌های دوره ای از اقدام‎های انجام شده از سوی رئیس شورای سیاست گذاری جایزه به وزیر نفت ارائه شود.

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۴۸