دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 17-12-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز
 
با سلام
احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز سه شنبه مورخ 95/12/17تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه مورخ 17-12-95دستور جلسه مورخ 17-12-95

 
با احترام،
مهدی اسپندیاری
دبیرکل
 
 
 
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ۱۲:۱۰