BP در مناقصه نفتی ایران شرکت داده نخواهد شد

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: چنانچه شرکت BP مدارک خود را برای ارزیابی ارسال نکند، در مناقصه شرکت داده نخواهد شد.

امیرحسین زمانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرکت‌هایی که قرار است در مناقصه نفتی ایران حضور داشته باشند، گفت: هر شرکتی که مدارک خود را ارسال نکند در مناقصه نفتی ایران شرکت داده نمی‌شود

وی درمورد عدم ارسال مدارک توسط شرکت BP به  شرکت ملی نفت برای ارزیابی اظهار کرد: من در جریان نیستم این شرکت مدارک خود را ارسال کرده است یا خیر، اما چنانچه مدارک خود را برای  پیش ارزیابی شرکت ملی نفت ارسال نکرده باشد، در مناقصه هم شرکت داده نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، لیست نخست شرکت هایی که قرار است در مناقصه نفتی ایران شرکت کنند بسته شد و ۲۹ شرکت تایید صلاحیت شدند. این لیست درحالی نهایی شده که نام شرکت BP در آن قرار ندارد.طبق گفته مسئولین  وزارت نفت لیست دوم درحال نهایی شدن است و شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت های روسی و ژاپنی  مدارک خود را برای ارزیابی ارسال کرده اند، با این حال همچنان خبری از ارسال مدرک توسط BP به گوش نمی‌رسد.

طبق گفته کریم زبیدی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، با وجود اینکه BP مدارک خود را ارسال نکرده، اما  همچنان تعامل و مذاکرات خود با ایران را ادامه می‌دهد.

وی همچنین تاکید کرد شرکت BP شرکت بزرگی است و نمی‌توان آن را به راحتی کنار گذاشت، اما برگزاری مناقصات  هم قوانین خاص خود را دارد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۰:۴۳