شرکت بهینه‎سازی و سازمان نظام مهندسی تفاهم‎نامه امضا کردند

شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با هدف بهره‎گیری از توانمندی‎های مشترک و رشد کیفیت ساخت‎وساز مبتنی بر اصول فنی و مهندسی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش شانا، این تفاهمنامه همکاری با حضور علی وکیلی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، به امضای حامد حوری جعفری، مدیر بهینه سازی انرژی در ساختمان این شرکت و حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران رسید.

جعفری در این زمینه گفت: بر اساس این تفاهمنامه ۶ ماده‎ای، استفاده از روش های تبلیغاتی و رسانه ای، اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان در قالب مباحث ۲۲ گانه، استفاده از ظرفیت اعضای سازمان نظام مهندسی در حوزه نظارت، بازرسی، اندازه‎گیری و صحه‎گذاری مورد تفاهم واقع شد.

وی افزود: در قالب این تفاهمنامه، بهینه سازی مصرف انرژی در صنعتی سازی ساختمان، تامل در زمینه ساز و کار اجرایی ارائه برچسب انرژی به ساختمان ها و اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تدوین سازوکار عملیاتی جهت اجرای اصولی و هدفمند ممیزی انرژی در ساختمان های موجود، تدوین راهکارهای تشویقی و حمایتی برای مالکان، تدوین قوانین و مقررات بازدارنده به منظور پیشگیری از مصرف بی رویه، استفاده از ظرفیت مجری حقیقی و شرکت های مجری حقوقی در حوزه اجرایی طرح های بهینه سازی، مشارکت در ایجاد زمینه های تحقق کامل مفاد فصل هشتم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر مسائل مرتبط اجرایی می شود.

جعفری روش اجرایی و همکاری این تفاهمنامه را نیز تشریح کرد و گفت: انجام راهکارهای اجرایی بهینه سازی مصرف تمام بخش های ساختمانی، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی علمی و تخصصی ویژه اعضا، مدیران سازمان ها بر حسب درخواست، فراهم کردن امکان حضور اعضا و کارشناسان طرفین برای ایجاد زمینه همکاری، تشکیل کمیته استاندارد و تجهیزات تأسیساتی ساختمانی با رویکرد کاهش مصرف انرژی و استفاده از مصالح استاندارد ملی و بین المللی در ساختمان ها و سایر روش های مورد تفاهم از جمله راهکارهایی اجرایی این تفاهمنامه هستند.

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۴:۵۴