دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 11-02-96

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز دوشنبه مورخ 11/02/96  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه قیر مورخ 11-02-96دستور جلسه قیر مورخ 11-02-96

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 


۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۱۲