دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 25-02-96

(تغییر تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز )

 

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روزدوشنبه مورخ 25/96/02تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.


دستور جلسه مورخ 25-02-96دستور جلسه مورخ 25-02-96

 

با احترام،

 

مهدی اسپندیاری

 

دبیرکل

 

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۲۷