دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 31-02-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 31/02/96 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 31-02-96دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 31-02-96
 


 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۱۱