دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 28-03-96

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز یک شنبه مورخ 96/03/28 تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.

 

دستور کمیسیون پتروشیمی مورخ 28-03-96دستور کمیسیون پتروشیمی مورخ 28-03-96

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۴