دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 11-04-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 11/04/96 ( فردا )  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 11-04-96دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 11-04-96
 


با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۱