دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 11-04-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 11/04/96 ( فردا )  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 11-04-96دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 11-04-96
 


با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۱

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.