دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 18-04-96

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 96/04/18  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۸