دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 25-04-96

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز
با سلام
احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز یک شنبه  مورخ 96/04/25   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.
 
با احترام،
مهدی اسپندیاری
دبیرکل
۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۰۹:۵۶