دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 01-05-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 01/05/96 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 01-05-96دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 01-05-96


با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۳۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۴