اطلاع رسانی محصولات ایرانی در کشور ازبکستان

 عضو محترم اتحادیه

 با سلام

احتراماً حسب نامه واصله از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به پیوست نامه رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاشکند و ضمائم آن در خصوص اطلاع رسانی محصولات ایرانی در کشور ازبکستان ارسال می گردد.

در صورت هرگونه اقدام در این زمینه خواهشمند است مراتب را کتباً به دبیرخانه اعلام فرمائید.

با احترام

دبیرخانه اتحادیه        

مسئول پی گیری: مختاری

ozbakozbak

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ ۱۴:۴۳