دعوت به جلسه فوق العاده کمیسیون قیر مورخ 28-05-96

مدیران عامل محترم شرکت های عضو کمیسیون قیر

 

با سلام و احترام؛

          نظر به وجود مشکلات عدیده در صنعت قیر، بدینوسیله از جنابعالی درخواست می‌گردد تا در جلسه فوق‌العاده کمیسیون که به‌منظور طرح  و بررسی موضوع "موانع تولید و صادرات قیر" در روز شنبه مورخ 96/05/28 رأس ساعت 15:00 در محل دبیرخانه اتحادیه برگزار می‌شود، حضور بهم رسانید. خواهشمند است، با توجه به اهمیت موضوع در حد امکان شخصاً در این جلسه شرکت فرمایید.

جلسه فوق العاده کمیسیون قیر مورخ 28-05-96جلسه فوق العاده کمیسیون قیر مورخ 28-05-96


با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۱۰