دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 05-06-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 06/05/96 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 05-06-96دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 05-06-96
 با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۴۸