بخشنامه هیئت محترم وزیران و اعلام فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

خیلی مهم و فوری

 

اعضای محترم اتحادیه

 

باسلام و احترام؛

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 58683/ت 54537 هـ مورخ 96/05/16 هیئت محترم وزیران مبنی بر اعلام فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 جهت آگاهی ایفاد می‌گردد.

 

بخشنامه فهرست مواد خام و کالاهای نفتیبخشنامه فهرست مواد خام و کالاهای نفتی

با احترام

سعید رفیعی فر

عضو هیئت‌مدیره و سرپرست دبیرخانه اتحادیه

 

 

 

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۳۹