دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 02-07-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 02/07/96 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 02-07-96دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 02-07-96

نامه نفت ری ساننامه نفت ری سان
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۴۱