دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 03-07-96

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز دوشنبه مورخ 96/07/03   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 03-07-96دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 03-07-96


با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵:۵۳