اعتبار پروانه صلاحیت آزمایشگاه همکار پژوهشگاه نفت تمدید شد

سازمان ملی استاندارد ایران، صلاحیت آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش تجزیه و ارزیابی مواد، گروه سوخت و احتراق و گروه پژوهش ارزیابی‌های تخصصی مواد پژوهشگاه صنعت نفت را در زمینه آزمایشگاه همکار تایید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، این آزمایشگاه‌ها از سوی سر‌ممیز و ممیزان سازمان ملی استاندارد ایران در خرداد ماه و مرداد ماه امسال ممیزی شدند و پس از ممیزی، گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار پژوهشگاه در زمینه تجزیه و تحلیل انواع سوخت، تجزیه و تحلیل کیفی گازهای خنک کننده و مهار کننده آتش به مدت یکسال تمدید شد.

با تمدید این گواهینامه، ماهانه تعداد زیادی نمونه از سوی گمرکات و سازمان ملی استاندارد برای تجزیه و تحلیل به پژوهشگاه ارسال می‌شود.

منبع: شانا

۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۲:۱۴