دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 08-08-96

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز( مختص شرکت های هیدروکربنی )

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه فوق العاده کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز دو شنبه  مورخ 96/08/08   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.

 


با احترام،

 

مهدی اسپندیاری

 

دبیرکل

۹ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۲۵