دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 14-08-96

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                  

 

با سلام

 

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 96/08/14تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 14-08-96دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 14-08-96
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۹ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۴۵