صورتجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنی

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

 با سلام

          احتراما، با توجه به برگزاری جلسۀ «فوق العاده کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنی» در روز دوشنبه مورخ 08-08-96، به پیوست صورتجلسه تنظیمی این جلسه به حضور ارسال می گردد.

 

صورتجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنیصورتجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنی
 


 با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۱۴