صورتجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنی

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

 با سلام

          احتراما، با توجه به برگزاری جلسۀ «فوق العاده کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنی» در روز دوشنبه مورخ 08-08-96، به پیوست صورتجلسه تنظیمی این جلسه به حضور ارسال می گردد.

 

صورتجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنیصورتجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز با راهبرد شرکت‌های هیدروکربنی
 


 با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۱۴

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.