برگزاری نمایشگاه بزرگ صنعتی قطر در فوریه 2018

اعضای محترم اتحادیه

 

باسلام و احترام؛

به پیوست تصویر نامه شماره 38725/430/96 مورخ 96/8/13 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری نمایشگاه بزرگ صنعتی قطر در فوریه 2018 جهت آگاهی و هر گونه بهره وری ارسال می گردد.

 

سازمان توسعه تجارتسازمان توسعه تجارت

با احترام     

سعید رفیعی فر

عضو هیئت‌مدیره و سرپرست دبیرخانه اتحادیه

۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۲۹