تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران – نروژ ، ایران – سنگاپور، ایران – تایلند و ایران –نیجریه

اعضای محترم اتحادیه

 

باسلام و احترام؛

        به پیوست تصویر نامه شماره 7556/43/ص مورخ 96/8/20 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در خصوص تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی ایران نروژ ، ایران سنگاپور، ایران تایلند و ایران نیجریه جهت آگاهی و هر گونه بهره وری ارسال می گردد.

 

اتاق ایراناتاق ایران

با احترام     

سعید رفیعی فر

عضو هیئت‌مدیره و سرپرست دبیرخانه اتحادیه

۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۲۰