دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 04-09-96

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   
با سلام
 احتراماً دستور جلسه فوق العاده کمیسیون قیر را که در روز  شنبه مورخ 96/09/04  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

 

با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۵۲