دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 05-09-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی
 
با سلام
 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 96/09/05 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

 
با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۶:۰۲