دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 19-09-96

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   
با سلام
 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز  یک شنبه مورخ 96/09/19  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
 
با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۲۴