دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز مورخ 26-09-96

عضو محترم کمیسیون شیمیایی و گاز
با سلام
احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز را که در روزیک شنبه مورخ 96/09/26   برگزار می گردد، ملاحظه فرمایید.
 
با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۲۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۷