دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 03-10-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی
 
با سلام
 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 96/10/03 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۵ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۵۴