دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 01-11-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنیبا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز یکشنبه مورخ 96/11/01 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۱۵