دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز مورخ 24-10-96

عضو محترم کمیسیون شیمیایی و گازبا سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز را که در روزیکشنبه مورخ 96/10/24 برگزار می گردد، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۳۸