دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 17-10-96

عضو محترم کمیسیون قیربا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 96/10/17  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۰۳