بخشنامه سازمان بنادر و دریانوردی "هزینه باربری کالاهای قیر، گازوئیل و مازوت (نفت کوره) صادراتی و ترانزیتی"

اعضاء محترم اتحادیه

باسلام و احترام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 39285/ص/96/ﻫ ع مورخ 96/10/30 مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص هزینه های باربری کالاهای قیر، گازوئیل و مازوت (نفت کوره) صادراتی و ترانزیت جهت آگاهی ارسال می گردد. قابل ذکر است بر اساس اجلاس شماره 1902 مورخ 96/10/11 هیئت عامل سازمان مذکور مقرر گردیده هزینه های باربری مذکور برای رویه های صادرات و ترانزیت خارجی در بنادر جنوبی کشور بر مبنای 60% تعرفه کالاهای خطرناک محاسبه و اخذ گردد.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

     دبیرکل


۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵