دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 15-11-96

عضو محترم کمیسیون قیربا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 96/11/15  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۰۷