دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز مورخ 29-11-96

عضو محترم کمیسیون شیمیایی و گازبا سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون شیمیایی و گاز را که در روز یکشنبه مورخ 96/11/29   برگزار می گردد، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶