دستور کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 06-12-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنیبا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز یکشنبه مورخ 96/12/06 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۴۹

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.