دستور کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 06-12-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنیبا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز یکشنبه مورخ 96/12/06 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۴۹