برگزاری چهل و هفتمین نشست پرسش و پاسخ با عنوان اینکوترمز و سوء برداشت‌های بانکی و بیمه‌ای

اعضای محترم اتحادیه

باسلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره خ/8903/ICC مورخ 96/10/12 کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در خصوص برگزاری چهل و هفتمین نشست پرسش و پاسخ با عنوان اینکوترمز وسوء برداشت‌های بانکی و بیمه‌ای در تاریخ 96/12/16 از ساعت 14 الی 16 در محل اتاق بازرگانی تهران جهت آگاهی و هرگونه بهره‌وری ارسال می‌گردد.


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل


۸ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۱۴