نظر خواهی در خصوص فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری

اعضاء محترم اتحادیه

باسلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 11860/43/ص مورخ 96/12/5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر نظر خواهی در خصوص فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری جهت آگاهی و هر گونه بهره وری ارسال می گردد.باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۴۶