نظرخواهی درخصوص شاخصهای انتخاب صادرکنندگان نمونه در بیست و یکمین دوره مراسم روز ملی صادرات

مهم و فوری

اعضای محترم اتحادیه

باسلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 61321/400/96 مورخ 96/12/16 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ارسال نظرخواهی در خصوص شاخصهای انتخاب صادرکنندگان نمونه در بیست و یکمین دوره مراسم روز ملی صادرات جهت آگاهی و هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.


باتقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۰۲